ctvision.pl montaż systemów zabezpieczeń

Matematyka ogółem

Matematyka to dziedzina zazwyczaj mało lubiana przez uczniów, lecz w życiu codziennym odgrywa bardzo istotna role. Dzięki równaniom matematycznym jesteśmy w stanie np. wykonywać podstawowe operacie płatnicze. Przykładów jest wiele więcej lecz przejdę bezpośrednio do technicznych zastosowań matematyki – uwierzcie jest ich wiele.

Montaż monitoringu i matematyka – niewiele osób wie, że nawet w montaży monitoringu lub systemu alarmowego w przypadku gdy chcemy wykonać go poprawnie musimy zastosować wzory matematyczne. Przy rozległych systemach zabezpieczeń należy odpowiednio obliczyć grubość przewodów zasilających, och opór oraz długość i moc spadkową.

W technice bezpośrednio dzięki złożonym równaniom matematycznym jesteś w stanie korzystać z sieci Internet i w efekcie czytać niniejszy tekst. Protokoły IP konieczne do łączności używają właśnie równań matematycznych do nawiązywania połączeń strukturalnych.

Pomijając rozległy temat matematyki w branży IT przejdźmy do branży systemów zabezpieczeń.

Matematyka w monitoringu

Dzięki równaniom matematycznym w zakresie trygonometrii opracowywane są soczewki kamer monitoringu, montaż monitoringu dzięku temu jest znacznie bardziej efektywny. Nie każdy wie jak w praktyce to wygląda dlatego tez postaram się wyjaśnić na przykładzie.

Przeglądając kamery monitoringu zazwyczaj wpadają w oko urządzenia wyposażone w obiektywy o ogniskowej 2,8, 3,6 lub regulowanej 2,7-12. Aby te urządzenia prawidłowo rejestrowały obraz konieczna są obliczenia trygonometryczne dzięki, którym obiektywy kamer nabierają odpowiednich cech.

Dla przykładu przedstawię kont widzenia poszczególnych kamer wyposażonych w wymienione obiektywy:

  • Obiektyw 2.8mm – szeroki kont widzenia lecz stosunkowo krótki
  • Obiektyw 3.6mm – wąski kont widzenia lecz znacznie dłuższy niż w przypadku obiektywu 2.8mm
  • Obiektyw regulowany 2.7-12mm – regulacja soczewek nakładających sie na siebie wzajemnie.

Poszczególne soczewki obiektywów oraz ich struktura powstają podczas zwyczajnych obliczeń trygonometrycznych.

Matematyka w systemach alarmowych

Zastosowanie zwyczajnej prostej matematyki z zakresu szkoły średniej ma zasadnicze zastosowanie przy projekcie rozmieszczenia czujników ruch w systemach alarmowych.

Czujnik ruchu PIR zazwyczaj aktywny obszar kontroli posiada na poziomie 50m sześciennych. Słysząc metr sześcienny ciężko sobie wyobrazić czy nasze pomieszczenie może być nadzorowane przez taki czujnik. Zazwyczaj używany określenia w metrach kwadratowych, jednak nie każdy wie, że czujniki ruchu PIR promieniem działania obejmują nie tylko na podłogę chronionego obiektu lecz również jego przestrzenną kubaturę.

Comments are closed